• ESA varetager frøindustriens interesser på europæisk plan. Der er medlemmer fra hele Europa og ESA sekretariat ligger i Bruxelles. ESA har en bestyrelse og en række sektioner. www.euroseeds.eu
  • ISF varetager frøindustriens interesser på verdensplan. Der er medlemmer fra alle kontinenter (på nær Antarktis) ISF sekretariat ligger i Nyon, Schweiz. ISF har en bestyrelse og en række komiteer og udvalg.

 

Kontakt: Nils Elmegaard, nem@lf.dk , 61 24 00 66