Dansk Frø ledes af en bestyrelse på 6 personer. Hver sektion vælger to personer til at repræsentere sig i bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift i henhold til gældende vedtægter og forretningsorden.

Bestyrelsens sammensætning efter Dansk Frøs seneste generalforsamling:

  • Søren Halbye, formand (DLF)
  • Niels Mikkelsen, næstformand (Maribo Seed)
  • Ann Laura Luunbjerg (Jensen Seeds)
  • Lasse Skovlund Bech (DSV-Frø)
  • Henrik Møller (Sesvanderhave)
  • Jens-Olav Høst Hansen (Vikima Seed)

Sekretær: Nils Elmegaard

Dansk Frø