Foreningen Dansk Frø samler frøfirmaer indenfor græs- og kløverfrø, havefrø og roefrø og har til formål at varetage disses fælles faglige og politiske interesser.

Foreningen er opdelt i tre sektioner: Markfrøsektionen, Havefrøsektionen og Roefrøsektionen. Dansk Frø er medlem af Brancheudvalget for Frø, samt medlem af de internationale organisationer ESA (European Seed Association) og ISF (International Seed Federation).

Dansk Frø ledes af en bestyrelse på 6 personer – 2 fra hver sektion. Den daglige ledelse varetages af Brancheudvalget for Frøs sekretariatschef.