Brancheudvalget for Frø                                Opdateret  2019

Axeltorv 3, 1609 København V.

Tlf. 33 39 40 62

 

 

 

Navn, adresse

Repræsenterer

E-mail

Avlsdirektør Anders Mondrup

Dansk Frø

am@dlf.dk

(Formand)

 

Gårdejer Troels Prior Larsen

Danske Havefrøavlere

mail@bondehoej.dk

(Næstformand)

Godsejer Frederik Lüttichau

Landbrug & Fødevarer

fl@soeholt.nu

Direktør Truels Damsgaard

Dansk Frø

td@dlf.dk

Gårdejer Søren Wibholm Just

DLF AmbA

just@torsmark.dk

Avlsleder Carsten Jørgensen

Dansk Frø

chj@hunsballe.dk

Gårdejer Thor Gunnar Kofoed

L&F
Frøsektionen

tgk@lf.dk

Direktør Ann Laura Luunbjerg

Dansk Frø

all@jensen-seeds.dk

Gårdejer Torben Hansen

L&F

th@landbomail.dk


Sekretariat

Landbrug & Fødevarer

Miljø & Energi - EU-Axelborg & Frø Chefkonsulent Nils Elmegaard nem@lf.dk

   tlf.: 61 24 00 66 eller 33 39 40 62