Brancheudvalget for Frø, der etableredes i 1973, er brancheorganisation for hele den danske frøbranche.

Formål
Brancheudvalgets formål er at varetage dansk frøavls og frøhandels fælles interesser overfor såvel danske som udenlandske myndigheder. Brancheudvalget repræsenterer branchen i forhandlinger med offentlige myndigheder og organisationer om alle spørgsmål vedrørende frø. Brancheudvalget varetager den overordnede koordinering og planlægning af forskning og forsøg indenfor frøproduktion. Brancheudvalget foretager dispositioner, der følger af aftaler mellem Brancheudvalget og offentlige myndigheder, andre organisationer eller andre brancheforeninger.

Sammensætning og ledelse
Brancheudvalget er en paraplyorganisation og består af repræsentanter fra både primærsiden (herunder Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Dansk Havefrøavlerforening), og fra virksomhedssiden (herunder DLF Amba, Dansk Frøhandlerforening og Foreningen af Danske Havefrøgrossister). Udvalget ledes af et formandskab bestående af formændene for Dansk Frøhandlerforening og Frøsektionen. Udvalget er repræsenteret i Landbrug & Fødevarer ved formanden for Frøsektionen.

Administration og sekretariatsfunktioner
Brancheudvalget administrerer Frøafgiftsfonden, Planteforædlingsfonden, Erstatningsfonden for Markfrø, Søgård-fonden samt branchemæssige aftaler.

Brancheudvalget varetager desuden sekretariatsfunktionen for Foreningen af Danske Havefrøgrossister og Dansk Frøhandlerforening.

Brancheudvalgets sekretariat indsamler og bearbejder statistiske oplysninger af branchemæssig interesse.