Velkommen

Brancheudvalget for Frø (BFF) varetager interesser inden for produktion af mark- og havefrø i Danmark. BFF blev etableret samtidig med Danmarks tiltræden til EF i 1973.
BFF varetager både medlemmernes nationale og internationale interesser. I Danmark er det især myndighederne, branchen har kontakt med, mens det internationale arbejde varetages gennem bl.a. COPA/COGECA, ESA, ESGG og ISF. Branchen er desuden dybt involveret i forsknings- og forsøgsaktiviteter, der kan hjælpe frøsektoren med at fastholde og udbygge den unikke internationale markedsposition. Endelig samler BFF statistisk materiale om frøproduktion fra Danmark, EU og resten af verden - meget af dette kan ses i BFFs årlige beretning.